User experience

Design thinking model

Probeert de behoeften van eindgebruiker te begrijpen en effectieve oplossingen te bedenken.

De eerste fase van het proces bestaat uit het leren kennen van de gebruiker en het begrijpen van hun wensen, behoeften en doelstellingen.
De tweede fase van het Design Thinking-proces is gewijd aan het definiëren van het probleem. Verzamelen van bevindingen uit de empathisatiefase en deze koppelen aan de eindgebruiker.
Met een goed begrip van uw eindgebruikers en een duidelijke probleemstelling in gedachten, is het tijd om aan mogelijke oplossingen te werken. De derde fase in het Design Thinking-proces is waar de creativiteit plaatsvindt. In deze fase kom ik met creatieve oplossingen.
Bij de vierde stap in het Design Thinking-proces ga ik de ideeën omzetten in tastbare producten. Gedurende de prototypefase kunnen de voorgestelde oplossingen worden geaccepteerd, verbeterd, opnieuw ontworpen of afgewezen.
Na het maken van prototypen ga ik aan de slag met de eindproducten, die uiteindelijk ook getest zullen worden.
Contact

Neem contact op als u gebruik wilt maken van mijn creatieve brein